Oslobygg HIVE

Oslobygg sin foretrukne plattform for ORRA-kommunikasjon

Oslobygg HIVE er den foretrukne plattformen for FDVU-relatert kommunikasjon mellom Oslobygg sitt forvaltningssystem (ORRA) og Oslobygg sine leverandører. 

Plattformen muliggjør direkte datakommunikasjon til og fra enheter, rapporter og entiteter i forvaltningsnettverket i sanntid. Oslobygg sine leverandører oppfordres til å kommunisere med ORRA via Oslobygg HIVE. Den enkelte leverandør er selv ansvarlig for tilkobling til Oslobygg HIVE-domenet, samt de kostnader og avgifter det måtte medføre. Oslobygg HIVE-domenet hostes og driftes i dag av Appollo på vegne av Oslobygg.

Denne siden er under oppbygging og vil snart inneholde all nødvendig informasjon om Oslo HIVE.

Informasjon for Oslobygg sine leverandører

Informasjonssiden for leverandører er under oppbygging og vil snart inneholde all informasjon leverandører behøver for å benytte seg av Oslobygg HIVE til å kommunisere med ORRA. I mellomtiden ber vi leverandører benytte skjemaet nedenfor eller kontakte post@appollo.no, for å få tilsendt nødvendig informasjon.