Oslo HIVE

Oslobygg sin plattform for ORRA-kommunikasjon

Oslo HIVE er Oslobygg sin plattform for all FDV- og FDVU-relatert kommunikasjon til og fra deres forvaltningssystem (ORRA). 

Ved kommunikasjon med-, levering av data til- eller mottakelse av data fra ORRA er Oslobygg sine leverandør pliktig å sørge for at dette til enhver tid skjer via OsloHIVE.com. Oslobygg sine leverandører er selv ansvarlig for tilkobling til Oslo HIVE-domenet, samt de kostnader og avgifter det måtte medføre. Dette er spesifisert i den enkelte leverandør sin avtale med Oslobygg. Oslo HIVE-domenet hostes og driftes i dag av Appollo på vegne av Oslobygg. 

Denne siden er under oppbygging og vil snart inneholde all nødvendig informasjon om Oslo HIVE.

 

Informasjon for Oslobygg sine leverandører

Informasjonssiden for leverandører er under oppbygging og vil snart inneholde all informasjon leverandører behøver for å benytte seg av Oslo HIVE til å kommunisere med ORRA. I mellomtiden ber vi leverandører benytte skjemaet nedenfor eller kontakte post@appollo.no, for å få tilsendt nødvendig informasjon.