Oslo HIVE Leverandørinformasjon

Oslobygg sin plattform for ORRA-kommunikasjon

Oslo HIVE er Oslobygg sin plattform for all FDV- og FDVU-relatert kommunikasjon til og fra deres forvaltningssystem (ORRA). 

Ved kommunikasjon med-, levering av data til- eller mottakelse av data fra ORRA er Oslobygg sine leverandør pliktig å sørge for at dette til enhver tid skjer via OsloHIVE.com. Oslobygg sine leverandører er selv ansvarlig for tilkobling til Oslo HIVE-domenet, samt de kostnader og avgifter det måtte medføre. Dette er spesifisert i den enkelte leverandør sin avtale med Oslobygg. Oslo HIVE-domenet hostes og driftes i dag av Appollo på vegne av Oslobygg. 

Denne siden er under oppbygging og vil snart inneholde all nødvendig informasjon om Oslo HIVE.

Oslobygg sin plattform for ORRA-kommunikasjon

Informasjonssiden for leverandører er under oppbygging og vil snart inneholde all informasjon leverandører behøver for å benytte seg av Oslo HIVE til å kommunisere med ORRA. I mellomtiden ber vi leverandører benytte skjemaet nedenfor eller kontakte post@appollo.no, for å få tilsendt nødvendig informasjon.